Hur många minuter tar en timme?

Ta reda på hur många minuter som är på en timme.

En timme är 60 minuter.
1 [timmar] = 60 [minuter]

Konvertera timmar till minuter

h
Resultat:
min

Beräkningsformel

min = h * 60

h = min / 60

Var:

  • min - Minuter
  • h - Timmar

Tabell över timmar och minuter

Timmar Minuter
1 h 60 min
1 h 30 min (01:30) 90 min
1 h 40 min (01:40) 100 min
2 h 120 min
3 h 180 min
4 h 240 min
5 h 300 min
6 h 360 min
10 h 600 min
12 h 720 min
24 h 1440 min