Hur många minuter tar en dag?

Ta reda på hur många minuter som är på en dag.

En dag varar 1440 minuter.
1 [dagar] = 24 [timmar] = 1440 [minuter]

Konvertera dagar till minuter

d
Resultat:
min

Beräkningsformel

min = d * 1440

d = min / 1440

Var:

  • min - Minuter
  • d - Dagar

Tabell över dagar och minuter

Dagar Minuter
1 d 1440 min
2 d 2880 min
3 d 4320 min
4 d 5760 min
5 d 7200 min
7 d 10080 min
14 d 20160 min
30 d 43200 min