Hur många sekunder är ett år?

Ta reda på hur många sekunder ett år varar.

Ett år varar i genomsnitt 365,25 dagar eller 31 557 600 sekunder. För ett 365-dagars år är det 31 536 000 sekunder och för ett skottår (366 dagar) är det 31 622 400 sekunder.
  • 365 dagar = 31536000 sekunder
  • 366 dagar = 31622400 sekunder
  • 365.25 dagar = 31557600 sekunder

Konverterar år till sekunder

y
Resultat:
s

Beräkningsformel

s = y * l * 86400

y = s / y / 86400

Var:

  • s - Sekunder
  • y - År
  • l - Årets längd [dagar]