Kalkylator för procentuell förändring

Beräkna med hur många procent det givna värdet har ökat eller minskat.

Resultat:
%

Beräkningsformel

Procentuell förändring = (Siffra 2 - Siffra 1) / Siffra 1 * 100

Exempel

Siffra 1 Siffra 2 Procentuell förändring
80 120 50%
100 75 -25%
5 16 220%
2 1234 61600%

Se även: