Miniräknare Hur stor andel av ett nummer är det andra talet

Ta reda på hur stor procentandel av ett nummer som är det andra talet med en enkel miniräknare.

är hur stor andel av
Resultat:
%

Beräkningsformel

För att ta reda på hur stor procentandel av ett nummer som är det andra talet, multiplicera det andra talet med 100 och dividera resultatet med det första talet.

Procent av ett givet tal = x × 100 ÷ y
Var:
  • x - Det andra numret (Den första siffran i räknaren)
  • y - Det första numret (Andra siffran i kalkylatorn)

Exempel

1. Hur många procent av nummer 120 är nummer 60?

60 * 100 / 120 = 50%

2. Hur många procent av 300 är 75?

75 * 100 / 300 = 25%

3. Hur många procent av 500 är 1500?

1500 * 100 / 500 = 300%


Se även: