Arcsin kalkylator

Beräkna arcsin (reciprok av sinus) från inmatade data.

°
rad
➔ Sinusräknare
Ange Arcsin-värdet, tryck på knappen "Beräkna" och kontrollera vinkeln i grader och vinkeln i radianer.

Exempel

Arcsin ° rad
1 90° π/2
0.5 30° π/6
0 0
-0.5 -30° -π/6
-1 -90° π/2

Se även: