Arktan miniräknare

Beräkna arktan i grader och radianer.

°
rad
➔ Tangenträknare
För att få resultatet, skriv in Arctan i lämpligt fält och tryck på knappen "Beräkna".

Exempel

Arccos ° rad
1 45° π/4
0 0
-1 -45° -π/4

Se även: