Beräkna procent av ett tal

Beräkna vad en given procentandel är från ett givet tal.

Hur mycket är
%
av
Resultat:

Beräkningsformel

För att beräkna procentandelen av ett givet tal, dividera antalet procentsatser med 100 och multiplicera resultatet med talet som du vill beräkna procentsatsen från.

Procent av ett givet tal = x ÷ 100 × y
Var:
  • x - Procent
  • y - Siffra

Exempel

1. Hur mycket är 20% av 80?

20 / 100 * 80 = 16

1. Hur mycket är 15% av 250?

15 / 100 * 250 = 37.5

1. Vad är 35% av 300?

35 / 100 * 300 = 105


Se även: