Träräknare

Beräkna antalet kubikmeter virke och dess ungefärliga pris baserat på de angivna uppgifterna.

SEK /
Resultat:
SEK
SEK

Ange virkets längd, bredd och tjocklek i de utvalda enheterna.Välj valfritt kvantitet och pris samt beräkna totalvolym och uppskattat pris.

Beräkningsformel

Längd [x] * Bredd [x] * Tjocklek [x] = Trävolym [x³]

Exempel

Längd Bredd Tjocklek Trävolym
3 m 5 m 2 m 30 m³
70 cm 2 m 20 cm 0,28 m³
2 m 80 cm 25 cm 14,13 ft³