Betongvolymräknare

Beräkna mängden betong som behövs beroende på formen på elementet och de angivna måtten.

Välj formen på betongdelen:
Form 1
Form 2
Form 3
Form 4
Form 1 Form 2 Form 3 Form 4
Ange mått:
X =
Y =
Z =
W =
R =
D =
Resultat:
För att beräkna mängden betong som behövs, välj formen på betongelementet och ange dess dimensioner. Efter att ha fyllt i alla fält ska resultatet genereras automatiskt baserat på inmatade data och valda längd- och volymenheter.

Se även: