Rörvolymberäknare

Beräkna rörets volym beroende på äggets diameter och längd.

Resultat:
Rörvolymberäknaren låter dig till exempel se hur mycket vatten som får plats i ett rör. För att använda det, ange diametern och längden på röret i de valda enheterna.

Beräkningsformel

Volym = π * Radie² * Längd

Exempel

Innerdiameter Längd Volym
30 cm 100 cm 70,6858 l
40 cm 2.5 m 0,3142 m³
15 in 50 ft 458,9989 liter [US]