Kalkylator för kubikmeter

Beräkna volymen i kubikmeter beroende på vald längd, bredd och höjd i de valda enheterna.

Resultat:
m3

Beräkningsformel

För att beräkna volymen i kubikmeter, multiplicera längden * bredd * höjd i meter.
Volym [m³] = Längd [m] * Bredd [m] * Höjd [m]

Exempel

Längd Bredd Höjd Volym
5 m 8 m 3 m 120 m³
120 cm 30 cm 200 cm 0,72 m³
12 cm 1 m 21 in 0,064008 m³

Se även: