Skriftlig multiplikationsräknare

Beräkna produkten av två tal som genererar alla steg i skriftlig multiplikation.

Resultat:
Väntar på input...
För att generera skriftlig multiplikation, skriv in båda siffrorna i fälten och tryck på knappen "Beräkna". Resultatet tillsammans med den skriftliga multiplikationen ska visas i fältet "Resultat".

Exempel

123
× 574

492
861 
+ 615  

= 70602
950
× 24

3800
+ 1900 

= 22800

Se även: