Bränsleförbrukningskalkylator

Beräkna den uppskattade bränsleförbrukningen i den valda enheten baserat på tillryggalagd sträcka och mängden bränsle som används.

SEK
Resultat:

För att beräkna den genomsnittliga bränsleekonomin anger du tillryggalagd sträcka och mängden bränsle som används. Om du vill kan du också ange priset på 1 liter eller gallon bränsle för att beräkna det uppskattade priset.


Se även: