Kalkylator för steglängd

Beräkna din steglängd utifrån det tillryggalagda avståndet och det totala antalet steg.

Resultat:

För att beräkna din genomsnittliga steglängd anger du tillryggalagd sträcka och antalet steg du har tagit i räknaren.

Beräkningsformel

Steglängd = Distans / Antal steg

Exempel

Steglängd Antal steg Steglängd
100 m 130 76.92 cm
1 km 1372 0,73 m
950 m 1124 0,85 m
2 km 3094 64,64 cm

Se även: