Kalkylator för densitet

Beräkna densiteten från den angivna vikten och volymen i de valda enheterna.

Resultat:

Beräkningsformel

För att beräkna densiteten, dividera massan med volymen.

Densitet = Massa ÷ Volym
ρ = m ÷ V

Exempel

Massa (m) Volym (V) Densitet (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Se även: