Kalkylator för massa

Beräkna massan från densiteten och volymen i de givna enheterna.

Resultat:

Beräkningsformel

För att beräkna massan, multiplicera densiteten med volymen.

Massa = Densitet × Volym
m = ρ × V

Exempel

Densitet (ρ) Volym (V) Massa (m)
12 kg/m³ 5 m³ 60 kg
12 kg/m³ 5 ft³ 1.7 kg
8 oz/in³ 20 in³ 160 oz
8 oz/in³ 20 yd³ 7464960 oz

Se även: