Lästidskalkylator

Beräkna hur länge du kommer att läsa en given bok beroende på din genomsnittliga läshastighet.

Lästid för en sida (mm:ss):
:
Resultat:
Total lästid (hh:mm:ss):
: :

För att beräkna tiden det tar att läsa en hel bok, ta reda på hur snabbt du läser en sida i en given bok och skriv in tiden i räknaren. Ange också det totala antalet sidor i boken och tryck på =-knappen.

Den genomsnittliga läshastigheten är cirka 2 minuter per sida i boken. Det kan dock bero på till exempel storleken på teckensnittet eller hastigheten som personen läser med. Innan du använder miniräknaren rekommenderar vi att du använder ett stoppur och beräknar hastigheten med vilken du kan läsa en sida i en given bok. Då borde den beräknade tiden för att läsa en given bok vara mer exakt.

Beräkningsformel

Total lästid = Lästid för en sida * Antal sidor i boken

Exempel

Lästid för en sida Antal sidor i boken Total lästid
02:00 276 09:12:00
02:30 952 39:40:00
02:30 952 39:40:00
01:25 187 04:24:55