Exponentkalkylator

Beräkna vad som är det valda talet upphöjt till den valda potensen. Kalkylatorn stöder både positiva och negativa tal.

xn = a
x =
n =
Resultat:
a =

Exponentiering är multiplikationen av ett tal med sig självt så många gånger som det ges i exponenten. För en negativ exponent, dividera 1 med det beräknade talet med den positiva exponenten. För exponenten 0 är resultatet alltid 1.

Exempel

Siffra Beräkningar Resultat
24 24 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16 16
33 33 = 3 * 3 * 3 = 27 27
5-3 5-3 = 5-3 = 1/53 = 1/(5 * 5 * 5) = 0.008 0.008
50 50 = 1 1
1000 1000 = 1 1