Decimalräknare

Beräkna resultatet av en matematisk operation med decimaler.

Resultat:

Kalkylatorn stöder grundläggande matematiska operatorer som + (addition), - (subtraktion), * (multiplikation) och / (division). Dessutom kan du även använda parenteser i räknaren, som gör att du kan ändra i vilken ordning beräkningarna utförs.

Exempel

Beräkningar Resultat
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Se även: