Hastighetskalkylator

Beräkna din medelhastighet baserat på tillryggalagd sträcka under den givna tiden.

Total tid (hh:mm:ss):
: :
Resultat:

Beräkningsformel

För att hitta medelhastigheten, dividera den totala sträckan med den totala tiden.

Medelhastighet = Totalt avstånd / Total tid

Exempel

Totalt avstånd Total tid Medelhastighet
20 km 1 [timmar], 30 [minuter] 13.33 km/h
15 km 25 [minuter], 30 [sekunder] 9.8039 m/s
7 mi 2 [timmar] 3.5 mph

Se även: