Standardavvikelsekalkylator

Beräkna standardavvikelsen och variansen för de givna talen och den valda metoden.

Resultat:
Beräkningar:
Väntar på input...

Standardavvikelse låter dig uppskatta hur mycket, i genomsnitt, de givna värdena avviker från det aritmetiska medelvärdet.

Förutom att visa själva resultaten visar den här kalkylatorn dig också de detaljerade beräkningarna.

Beräkningsformel

Standardavvikelse (Befolkning): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^{2}}{n}}$$
  • n = Mängden av alla värden
  • μ = Aritmetiskt medelvärde
Standardavvikelse (Prov): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^{2}}{n - 1}}$$
  • n = Mängden av alla värden
  • x̄ = Aritmetiskt medelvärde

Exempel

Värderingar Metod Aritmetiskt medelvärde Standardavvikelse (σ)
5, 18, 2, 100 Befolkning 31,25 40,1458
5, 18, 2, 100 Prov 31,25 46,3564
1, 1000, 15, 20 Befolkning 259 427,8732
1, 1000, 15, 20 Prov 259 494,0654