Kalkylator för Pythagoras sats

Beräkna sidlängderna eller arean av en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats.

Rätt triangel
Resultat:
Beräkningar:
Väntar på input...

Ange längden på varje sida av den räta triangeln, bestäm enheten och beräkna längden på de andra sidorna och arean av triangeln. Förutom resultaten visar kalkylatorn också den detaljerade processen för att beräkna längden på en given sida och arean av triangeln.

Beräkningsformel

  • a = Sidolängd (a)
  • b = Sidolängd (b)
  • c = Längden på hypotenusan (c)
Sidolängd (a):

För att hitta längden på sidan a, beräkna kvadratroten genom att subtrahera längden på hypotenusan c i kvadrat och längden på sidan b i kvadrat.

$$ a = \sqrt{c^{2} - b^{2}} $$
Sidolängd (b):

För att hitta längden på sidan b, beräkna kvadratroten genom att subtrahera längden på hypotenusan c i kvadrat och längden på sidan a i kvadrat.

$$ b = \sqrt{c^{2} - a^{2}} $$
Längden på hypotenusan (c):

För att beräkna längden på hypotenusan c, beräkna kvadratroten av resultatet av att addera längden på sidan a till kvadraten och längden på sidan b till kvadraten.

$$ c = \sqrt{a^{2} + b^{2}} $$
Rätt triangelområde (A):

För att hitta arean av en rätvinklig triangel, dividera resultatet av att multiplicera sidan a och b med 2.

$$ A = \dfrac {ab}{2} $$