Root Calculator

Beräkna den n:te roten av ett givet tal.

n√x = ?
Resultat:

Exempel

Siffra Resultat
2√4 2
3√27 3
7√100 1.93069772888325

Se även: