Största Common Divisor Calculator

Hitta den största gemensamma delaren för en given uppsättning tal.

Resultat:

För att beräkna den största gemensamma divisorn, skriv in en uppsättning tal separerade med kommatecken eller mellanslag i räknaren och tryck på =-knappen.

Den största gemensamma divisorn är det största positiva heltal som gör att du kan dividera alla tal i mängden utan att få resten av divisionen.

Exempel

Kommaseparerade siffror Största gemensamma delare
10, 20 10
8, 16, 32 8
12, 30, 60 6
12, 30, 60 6
5, 17, 210, 512 1