Minsta gemensamma nämnare-kalkylator

Beräkna den minsta gemensamma nämnaren för enskilda tal eller bråk.

Resultat:
Inmatade bråk med den lägsta gemensamma nämnaren:
Väntar på input...

Du kan enkelt hitta den lägsta gemensamma nämnaren av givna tal och bråk med denna kalkylator. Med denna kalkylator kan du enkelt omvandla enskilda tal till bråk med en specifik nämnare och göra det enklare för dig själv att lägga till eller subtrahera bråk.

Exempel

Kommaseparerade siffror Minsta gemensamma nämnare
2/3, 3/4 12
2/6, 6/9 18
5 1/3, 4/7, 7/12, 4 84