GFR-kalkylator

Beräkna uppskattad GFR från ålder, kön, ras och plasmakreatininnivåer.

mg/dL
Resultat:
mL/min/1.73 m²

Beräkningsformel

Kalkylatorn beräknar det uppskattade GFR-värdet med hjälp av följande formel:

Beräknad GFR [mL/min/1.73 m²] = 186.3 * (Koncentration av kreatinin i plasma)-1.154 * (Ålder)-0.203 * R * G

  • R = 1,212 för svarta, eller 1 för alla andra raser
  • G = 0,742 för kvinnor eller 1 för män

Se även: