BMI-kalkylator

Kontrollera ditt BMI (Body Mass Index), vilket hjälper dig att avgöra om ditt nuvarande vikt-till-höjdförhållande är korrekt.

cm
kg
Resultat:

Denna BMI-klassificering är för vuxna och kan inte användas för barn.

För att beräkna BMI i denna kalkylator anger du din längd och vikt och trycker på "Beräkna". Faktorer som kön och ålder är irrelevanta för detta förhållande. Om du vill, efter att ha beräknat BMI, kontrollera även den vägledande klassificeringen utifrån tabellerna nedan. Kom dock ihåg att denna klassificering endast är för vuxna.

BMI-tabell för vuxna

BMI-intervall Klassificering
< 16.00 Svält
16.00 - 16.99 Utmärgling
17.00 - 18.49 Undervikt
18,50 - 24,99 Giltigt värde
25,00 - 29,99 Övervikt
30,00 - 34,99 Överviktiga klass I
35,00 - 39,99 Obesse klass II
40+ Obesse klass III

Se även: