Vikträknare på månen

Beräkna vikten på månen baserat på vikten på marken du gick in.

kg
Resultat:
kg

För att beräkna vikten på månen, välj om du vill använda metriska eller imperialistiska enheter och skriv in vikten på marken. Kalkylatorn bör automatiskt konvertera vikten till dess motsvarighet på månen och presentera den i avsnittet "Resultat".

Beräkningsformel

Vågen på månen [kg] = Vikt på marken [kg] ÷ 9.81 m/s2 * 1.622 m/s2

Exempel

Vikt på marken Vågen på månen
80 kg 13,23 kg
65 kg 10,75 kg
160 lbs 26,45 lbs