Kalkylator för kolesterolkvot

Beräkna ditt förhållande mellan LDL och HDL, ditt förhållande mellan HDL och LDL, ditt totala kolesterol till HDL-förhållande och ditt förhållande mellan triglycerider och HDL från de uppgifter du angett.

För att beräkna resultatet, skriv in data i räknaren.
Resultat:
Klassificeringen av individuella kolesterolkvoter kan variera beroende på bland annat kön, ålder och regionala standarder. Det är värt att be en specialist om hjälp med att tolka resultaten.

Beräkningsformel

Förhållandet mellan LDL-kolesterol och HDL = LDL-kolesterol [mg/dL] / HDL-kolesterol [mg/dL]

HDL till LDL-kolesterolförhållande = HDL-kolesterol [mg/dL] / LDL-kolesterol [mg/dL]

Totalt kolesterol till HDL-förhållande = Totalt kolesterol [mg/dL] / HDL-kolesterol [mg/dL]

Förhållandet mellan triglycerider och HDL-kolesterol = Triglycerider [mg/dL] / HDL-kolesterol [mg/dL]


Se även: