Kalkylator för avrundning av tal

Ange ett tal, ange antalet decimaler och en metod och se det avrundade talet.

Resultat:
Väntar på input...

Exempel

Siffra Decimaler Avrundningsmetod Resultat
12.43123 2 Runda upp 12.44
7.45 1 Avrunda ett tal från hälften uppåt 7.5
7.45 1 Avrunda siffran uppåt över hälften 7.4
5.99 0 Avrunda nedåt 5