Kalkylator för arean av en kvadrat

Beräkna arean av kvadraten beroende på den angivna längden på sidan eller diagonalen.

Torgets yta
Resultat:

Beräkningsformel

Torgets yta = 2a = a * a
  • a - Sidolängd
Torgets yta = d2 / 2
  • d - Diagonal längd

Exempel

Sidolängd (a) Diagonal längd (d) Torgets yta
7 cm 9.9 cm 49 cm2
200 m 282,84 m 0,04 km2
50 ft 70,71 ft 2500 ft2