Kalkylator för arean av en cirkel

Ange cirkelns radie eller dess diameter och beräkna arean.

Cirkelns area
Resultat:

Beräkningsformel

Cirkelns area = π * r²
  • π - Pi (~3,14)
  • r - Cirkelns radie

Exempel

π ≈ 3,14159265359

Cirkelns radie (r) Diameter av en cirkel (d) Cirkelns area
5 cm 10 cm 78.54 cm2
12 m 24 m 452.39 m2
2 km 4 km 12,57 km2

Se även: