Kalkylator för vägt medelvärde

Beräkna ett vägt medelvärde från de angivna skolbetygen eller siffrorna och deras vikter.

Ange värdena (t.ex. skolbetyg) och deras vikter:
Vikt
Vikt
Vikt
Resultat:

För att använda räknaren för vägt medelvärde anger du skolbetyg eller siffror och deras vikter. Om du vill, lägg till fler fält eller ta bort de du inte behöver. Efter att ha angett data, tryck på "="-knappen och räknaren kommer att beräkna det vägda medelvärdet och visa summan av vikter och beräkningar.

Vägt genomsnitt

Med viktat medelvärde kan du beräkna medelvärdet av värden med olika vikter. Ju större vikten av ett värde är, desto större inverkan kommer det att ha på det slutliga genomsnittet.

För att beräkna ett viktat medelvärde, addera varje tal multiplicerat med dess vikt. Dela sedan det erhållna resultatet med summan av alla vikter.

Beräkningsformel

  • x = Värde
  • w = Vikt
Vägt genomsnitt = (x1 * w1 + x2 * w2 + ...) / (w1 + w2 + ...)

Exempel

Beräkna det viktade medelvärdet för siffrorna: 3, 2, 4 med vikter: 5, 4, 1.

Vägt genomsnitt:

(3 * 5 + 2 * 4 + 4 * 1) / (5 + 4 + 1)
= (15 + 8 + 4) / 10
= 27 / 10
= 2.7


Se även: