Omkrets Av En Cirkel Miniräknare

Ange cirkelns radie eller diameter, välj enheter och beräkna cirkelns omkrets.

Cirkelns omkrets
Resultat:

Beräkningsformel

Cirkelns omkrets = 2π * r
  • π - Pi (~3,14)
  • r - Cirkelns radie

Exempel

π ≈ 3,14159265359

Cirkelns radie (r) Diameter av en cirkel (d) Cirkelns omkrets
20 cm 40 cm 125.66 cm
4 m 8 m 25,13 m
50 cm 100 cm 10,31 ft

Se även: