Kombinationsräknare

Beräkna antalet möjliga kombinationer med eller utan upprepningar.

Resultat:

Beräkningsformel

Kombinationer = n! / (r! * (n - r)!)
Kombinationer med repetitioner = (r + n - 1)! / (r! * (n - 1))!

Se även: