Sandkalkylator

Beräkna den totala vikten och priset på sand beroende på inmatade data.

kg/m3
SEK
/
Resultat:
SEK
För att beräkna vikten av sand anger du måtten på området som ska fyllas med sand eller volymen som beräknats tidigare. Bestäm sanddensiteten (vanligtvis runt 1600 kg / m3) och komplettera eventuellt enhetspriset för sanden. Kalkylatorn beräknar automatiskt volym, vikt och totalpris (om ett pris har definierats för t.ex. 1 ton).

Beräkningsformel

Vikt = Volym * Densitet

Se även: