Kalkylator för kuboid area och volym

Beräkna ytan och volymen av kuben från inmatade data.

Cuboid
a =
b =
h =
Resultat:

För att beräkna arean och volymen av en kuboid, skriv in sidolängderna i räknaren och ange höjden på kuben och tryck på "Beräkna".

Beräkningsformel

Kuboid yta = 2ab + 2ac + 2bh

eller

Kuboid yta = 2(ab + ah + bh)

Var:

  • a - Sidolängd [a]
  • b - Sidolängd [b]
  • h - Höjd [h]

Kuboid volym = abh

Var:

  • a - Sidolängd [a]
  • b - Sidolängd [b]
  • h - Höjd [h]