Trapetsformad area-kalkylator

Beräkna arean av trapetsen beroende på längden på dess sidor och dess höjd.

Trapetsformigt område
Resultat:

För att beräkna den trapetsformade arean, ange längden på sidorna och höjden i de valda enheterna i motsvarande fält i räknaren. Efter att ha fyllt i alla fält, bör den beräknade arean av trapetsen i den valda enheten automatiskt presenteras i avsnittet "Resultat".

Beräkningsformel

Trapetsformigt område = (a + b) / 2 * h

Var:

  • a - Sidolängd a
  • b - Sidolängd b
  • h - Höjd