Bråkjämförande kalkylator

Jämför bråktal och decimaler och se vilken som är större, mindre än eller lika med varandra.

?
Resultat:
Väntar på input...

För att jämföra bråk, skriv in dem i lämpliga fält och tryck på knappen "Beräkna".

Exempel

$$ \dfrac{4}{5} > 0.5 $$

Förklaring:

$$ 0.8 > 0.5 $$

$$ 3\dfrac{3}{5} < 5 $$

Förklaring:

$$ 3.6 < 5 $$

$$ 4 = \dfrac{4}{1} $$

Förklaring:

$$ 4 = 4 $$


Se även: