Diagonalräknare

Beräkna diagonalen för ett givet inre av ett fordon, släpvagn eller annan yta beroende på dess längd och bredd.

Resultat:

För att beräkna diagonalen i den här räknaren, skriv in höjd och bredd i de valda enheterna. Efter att ha slutfört båda dimensionerna bör räknaren automatiskt beräkna diagonalen och presentera den i avsnittet "Resultat".

Beräkningsformel

Denna miniräknare låter dig beräkna diagonalen för ett rektangulärt område. För att beräkna en sådan diagonal bör roten av summan av kvadraterna på båda sidorna beräknas.
Diagonal av rektangeln = √(a² + b²)
  • a - Höjd
  • b - Bredd

Exempel

Höjd Bredd Diagonal
250 cm 150 cm 291,55 cm
5 m 3 m 5,831 m
220 cm 8 m 8,297 m

Se även: