Decimal till bråk-omvandlare

Konvertera decimal till enkel bråkdel.

Resultat:
Väntar på input...
➔ Konvertera bråk till decimaler

För att omvandla en decimal till ett bråktal, skriv in ett värde i fältet "Decimal" och tryck på "Beräkna". Det genererade resultatet med beräkningarna ska visas i avsnittet "Resultat".

Exempel

$$ 5.7 = \dfrac{57}{10} = 5\dfrac{7}{10} $$

$$ 1.5 = \dfrac{15 \div 5}{10 \div 5} = \dfrac{3}{2} = 1\dfrac{1}{2} $$

$$ 0.345 = \dfrac{345 \div 5}{1000 \div 5} = \dfrac{69}{200} $$