Medianräknare

Ange kommaseparerade tal och beräkna deras median, aritmetiska medelvärde, minimum, maximum och totalsumma.

Resultat:

För att beräkna medianen, sortera siffrorna i stigande ordning. Medianen är talet i mitten av den udda mängden. I fallet med en mängd med ett jämnt antal tal är medianen det aritmetiska medelvärdet av de två mittentalen.

Exempel

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Median: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Median: (12 + 20) / 2 = 16


Se även: