Logaritmräknare

Beräkna logaritmen från inmatade data.

logab
a =
b =
Resultat:
logab =
ln (a)
ln
Resultat:
ln (a) =

För att beräkna logaritmen, välj en av de två tillgängliga miniräknare och fyll i nödvändiga data.

Exempel

Logaritm Resultat
log1012 1.0792
log75 0.8271
ln (5) 1.6094
ln (100) 4.6052

Se även: