Makronäringsräknare

Beräkna det uppskattade behovet av enskilda makronäringsämnen beroende på det specificerade antalet kalorier och valda proportioner

kcal

%
%
%
Resultat:
%
%
%

För att få de beräknade resultaten anger du antalet kalorier och andelen av varje makronäringsämne i lämpliga fält. Efter korrekt ifyllning av alla fält ska de beräknade värdena presenteras i avsnittet "Resultat" i räknaren.


Se även: