Vattenuppvärmningsräknare

Beräkna tidpunkten för vattenuppvärmning och dess uppskattade kostnad baserat på inmatade data.

l
°C
°C
W
SEK / 1 kWh
Resultat:
kWh
SEK

För att beräkna vattenuppvärmningstiden, mängden energi som krävs och den valfria uppskattade kostnaden, fyll i alla obligatoriska fält. Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält, bör de beräknade data visas automatiskt i avsnittet "Resultat".

Beräkningsformel

Vattenuppvärmningstid [sekunder] = Mängden vatten som ska värmas upp [l] * (Den temperatur som vattnet ska värmas till [°C] - Initial vattentemperatur [°C]) * 4190 / Värmare kraft [W]


Se även: