Bråk multiplikationsräknare

Beräkna resultatet av att multiplicera två bråk baserat på inmatade data.


×

Resultat:
Väntar på input...

För att beräkna resultatet av att multiplicera bråk i denna räknare, skriv in båda bråken och tryck på =-knappen. Förutom själva resultatet bör räknaren även generera detaljerade beräkningar med ett valfritt, förenklat resultat.

För att beräkna resultatet av att multiplicera bråk:

  1. Multiplicera alla täljare.
  2. Multiplicera alla nämnare.
  3. Alternativt, förenkla det erhållna resultatet.

Beräkningsformel

$$ \dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d} $$

Exempel

$$ \frac{4}{16} \times \frac{5}{20} = \frac{4 \times 5}{16 \times 20} = \frac{20}{320} = \frac{1}{16} $$
$$ \frac{5}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{5 \times 4}{3 \times 6} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9} $$

Se även: