Vattenhårdhetsräknare

Konvertera vattnets hårdhet till andra enheter och kontrollera dess beskrivning.

Resultat:
För att konvertera vattenhårdheten till andra enheter anger du vattenhårdheten i den valda enheten och i avsnittet "Resultat" definierar du i vilken enhet den nya vattenhårdheten ska presenteras. Förutom omvandlingen ger räknaren även ungefärliga verbala beskrivningar av vattnets hårdhet som kan hjälpa dig att räkna ut hur hårt ditt vatten är.

Exempel

Vattenhårdhet Resultat Beskrivning av vattnets hårdhet
90 PPM 9 °fh Mjukt vatten
7 mval/l 19.6 °dh Mycket hårt vatten
160 mg CaCO₃/l 11.2 °e Medelhårt vatten