Temperaturkalkylator

Konvertera värden mellan vanliga temperaturenheter (grader Celsius, grader Fahrenheit, grader Kelvin, grader Rankine).

Resultat:

Beräkningsformel

Omvandlingen utförs med hjälp av matematiska formler som varierar beroende på temperaturenheterna.

Celsius till Fahrenheit konvertering:
[°F] = [°C] * 9/5 + 32
Celsius till Kelvin konvertering:
[K] = [°C] + 273.15
Rankine till Celsius konvertering:
[°R] = [°C] * 9/5 + 491.67
Fahrenheit till Celsius konvertering:
[°C] = ([°F] - 32) * 5/9
Fahrenheit till Kelvin konvertering:
[K] = ([°F] + 459.67) * 5/9
Fahrenheit till Rankine-konvertering:
[°R] = [°F] + 459.67
Kelvin till Celsius konvertering:
[°C] = [K] - 273.15
Konvertering från Kelvin till Fahrenheit:
[°F] = [K] * 9/5 - 459.67
Kelvin till Rankine-konvertering:
[°R] = [K] * 9/5
Rankine till Celsius konvertering:
[°C] = [°R] * 5/9 - 273.15
Rankine till Fahrenheit-konvertering:
[°F] = [°R] - 459.67
Rankine till Kelvin-konvertering:
[K] = [°R] * 5/9

Exempel

Från Till
20 [°C] 68 [°F]
75 [°F] 297.04 [K]
543 [°R] 28.52 [°C]