FFMI-kalkylator

Beräkna det uppskattade fettfria massindexet (FFMI) beroende på inmatade data.

cm
kg
%
Resultat:
kg/m²
kg/m²
kg
kg

FFMI skala

Vägledande klassificering av individuella FFMI-resultat.

FFMI Beskrivning
Under 18 Under medel
18 - 20 Medel
20 - 22 Över medel
22 - 23 Excellent
23 - 26 Överlägsen
26 - 28 Misstänksam
Mer än 28 Osannolik

Värden över 28 kommer sannolikt inte att uppnås naturligt.

Beräkningsformel

Kroppsfett [kg] = Vikt [kg] * Kroppsfettnivå [%] / 100

Fettfri massa [kg] = Vikt [kg] * (1 - (Kroppsfettnivå [%] / 100))

FFMI [kg/m²] = Fettfri massa [kg] / (Höjd [m])²

Normaliserad FFMI [kg/m²] = FFMI [kg/m²] + 6.1 * (1.8 - Höjd [m])